fbpx

Stabilność polityczna

Stabilność polityczna

Cypr przystąpił do UE jako wyspa ale podzielona. Stosowanie prawa unijnego jest zawieszone na obszarach, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli. Rząd Cypru, we współpracy z Komisją Europejską, wspiera wymianę gospodarczą między obiema częściami wyspy. Oznacza to niezwykle proste zasady przekraczania granic. Zakup nieruchomości na Cyprze Północnym jest całkowicie bezpieczny. 1 marca 2010 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie roszczeń Cypru Południowego uznając nadawane przez Turecką Republikę Cypru Północnego tytuły własności za legalne.